Yukata lesson and talkshow

https://www.instagram.com/p/BUn7fM8FpI3/

Yukata lesson and talkshow @kowloonShangri-La Hong Kong #os-KAI